Zeuner, B. (1983) „Aktuelle Anmerkungen zum Postulat der »Basisdemokratie« bei den Grünen/ Alternativen“, PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft. Berlin, DE, 13(51), S. 106–117. doi: 10.32387/prokla.v13i51.1483.