ZEUNER, B. Aktuelle Anmerkungen zum Postulat der »Basisdemokratie« bei den Grünen/ Alternativen. PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft, Berlin, DE, v. 13, n. 51, p. 106–117, 1983. DOI: 10.32387/prokla.v13i51.1483. Disponível em: https://prokla.de/index.php/PROKLA/article/view/1483. Acesso em: 28 sep. 2023.