(1)
Dos Santos, T. André Gunder Frank (1929-2005): Ein Nachruf Von Theotonio Dos Santos. PROKLA 2005, 35, 171-173.