(1)
dos Santos, T. Celso Furtado (1920-2004): Ein Nachruf Von Theotonio Dos Santos. PROKLA 2005, 35, 11-13.